​​​​Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden, ook wel eens in de volksmond als "kleine lettertjes" aangeduid, zijn voorwaarden die gelden voor een bepaald soort overeenkomsten, of zelfs alle overeenkomsten die de gebruiker sluit. Ze zijn vaak in kleine letters achterop de overeenkomst gedrukt, of toegevoegd als bijlage.

Algemene voorwaarden moeten daarom aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden. 


De algemene voorwaarden zijn bij KVK gedeponeerd.

Kopiëren van tekst of anderzijds gebruik van de tekst op deze website (Hanstra.nl) is verboden.


Hier zijn de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.
De bestanden kunt u openen met Adobe © Acrobat Reader.