​​​​Disclaimer

Disclaimer Hanstra Incasso & Juridisch Advies

Hanstra Incasso & Juridisch Advies besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website.
Niettemin garandeert Hanstra Incasso & Juridisch Advies geenszins de juistheid van de informatie die deze
website bevat en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging
gewijzigd kan worden. In geen geval kan Hanstra Incasso & Juridisch Advies aansprakelijk worden gesteld voor
de inhoud van de website of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand
worden gebracht met andere websites, aanvaardt Hanstra Incasso & Juridisch Advies geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud of het bestaan van deze websites.

Privacy Policy
Hanstra Incasso & Juridisch Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar opdrachtgevers.
Hanstra Incasso & Juridisch Advies draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Hanstra Incasso & Juridisch Advies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal
deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht.

Hanstra Incasso & Juridisch Advies verkoopt uw gegevens niet
Hanstra Incasso & Juridisch Advies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen indien deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers
en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Hanstra Incasso & Juridisch Advies.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens
omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Indien
u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Hanstra Juridisch Advies, dan kunt u een e-mail sturen naar mail@hanstra.nl

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie