Hoogte incassokosten berekenen:

Bepaal met de IncassoCalculator of en hoeveel incassokosten maximaal in rekening mag worden gebracht.
Bepaal tevens of en hoeveel BTW over de incassokosten verschuldigd is.

 
 
 
  Factuurbedrag      €  .........  
  Max. incassokosten  €  .........      
  BTW 21 %  €  .........      
         €  .........  +
         €  ..........  
  Factuurbedrag (excl. rente)
  Heeft de schuldeiser de inning uitbesteed? Ja Nee
  Eerdere aanmaning ontvangen met
betalingstermijn 14 dagen?
Ja Nee
  Is de schuldeiser BTW-plichtig? Ja Nee